La seguretat de les dades d’una empresa i el teletreball

La pandèmia de la COVID19 ha accelerat el teletreball i ha afavorit que els treballadors disposin, des del despatx de casa, d’un accés a l’oficina. Però, més enllà de la nova Llei sobre el treball temporal –publicada al BOE el 23 de novembre- el teletreball garanteix la seguretat de les dades de la vostra empresa?

Difícilment la resposta pot ser positiva. Per què? Doncs, en primer lloc, perquè els administradors de xarxa, responsables de la seguretat de les dades i de garantir que no es rebin atacs informàtics, que segresten les dades de l’empresa, tenen protocols i sistemes de seguretat desplegats en els ordinadors de l’oficina però no en els de casa.

Generalment l’escenari informàtic domèstic és incompatible amb les xarxes d’empresa. Per això cal que l’empresa tingui una estratègia pensada i ben executada per desplegar un sistema de teletreball. D’aquesta manera es podrà oferir la seguretat de la informació que gestiona l’usuari i la flexibilitat necessària per poder treballar des de casa.

Des d’Enracat pensem solució del teletreball passa per disposar d’un sistema d’entrada a l’empresa (router-firewall) adequadament configurat per entomar possibles atacs forasters. A Enracat treballem per establir unes mínimes de condicions als PC personals que utilitzen els treballadors i, per exemple, permetre desplegar un antivirus d’empresa o un Agent de gestió de dispositius remots, i en general, avaluar quins tipus de connexió, autenticació i encriptació exigim per donar pas a connexió externa als servidors que porten el negoci de l’empresa.

A Enracat garantim el teletreball per a les empreses amb sistemes informàtics que no sobrecarreguin als usuaris de procediments, protocols, passwords, tokens, certificats, i altres “cyber-complicacions” molestes.